YÖNETİM VE KURUMSALLAŞMA DANIŞMANLIĞI

TASARIM MÜHENDİSLİĞİ VE ÜRETİM DANIŞMANLIĞI

KALKINMA AJANSLARI BAŞVURU PROJESİ HAZIRLAMA VE PROJE UYGULAMA DANIŞMANLIĞI

YURT İÇİ PAZAR ARAŞTIRMASI VE SEKTÖR ANALİZLERİ

FİZİBİLİTE ÇALIŞMALARI

YURT DIŞI PAZAR ARAŞTIRMASI VE İHRACAT DANIŞMANLIĞI

 

YÖNETİM VE KURUMSALLAŞMA DANIŞMANLIĞI

 

Dünyanın ve Türkiye’nin içinde bulunduğu küresel rekabet ortamında şirketlerin sağlıklı yönetilmesi ve sağlam bir temele oturması için, profesyonel yönetim ilkelerine ve prosedürlerine uygun faaliyet göstermeleri zorunludur.

Bu kapsamda müşterilerimizle müştereken çalıştığımız “Yönetim Danışmanlığı, Kurumsal Şirket Yapılandırılması ve Hedeflerle Yönetim Sisteminin Kurulması” kapsamındaki Hizmetlerimizin ana başlıkları aşağıdadır:

Master Plan Hazırlanması

Hedeflerle Yönetim Sisteminin Kurulması

·       Uzun Vadeli Hedefler

·       Orta Vadeli Hedefler

·       Kısa Vadeli Hedefler

·       Satın Alma

·       Üretim

·       Satış ve Pazarlama

·       Bakım

·       Mali İşler

·       Stok

·       Diğer

Finans ve Mali Sistem

Fabrika/ İşletme Faaliyet Birimlerinin Gözden Geçirilmesi ve Sürekli/İzlenebilir Hale Getirilmesi

·       Sistemin Gözden Geçirilmesi

·       Sürekli/İzlenebilir Hale Getirilmesi

·       Maliyet Muhasebesi

·       Bütçen Sisteminin Gözden Geçirilmesi

·       Kapsamlı bir Bütçe Sisteminin Oluşturulması (Bu sistemle birlikte Bütçenin Aylık Takibi ile Düzeltici Önlemler Alınması Sisteminin de Kurulması)

·       Yıllık Bütçe

·       Yatırım Bütçesi

·       Sabit Kıymet Bütçesi

·       Üretim - Bakım

·       Yurt içi ve Yurt Dışı Satış- Pazarlama

·       Bayilik Sistemleri

·       Satın Alma

·       Mali İşler ve Finans

·       İnsan Kaynakları

·       Sevkiyat

·       Giriş Ambar ve Ara Stok- Mamul Stok Kontrol

Verimlilik ve Performans Değerlendirme Sistemlerinin Kurulması

Tüm Organizasyon Birimleri için

·       Tüm Makine - Ekipman

·       Malzeme - Hammadde

·       Enerji

·       İnsan Gücü

·       Diğer

·       Yetki ve Sorumluluk Sınırlarının Belirlenmesi

·       İş Tariflerinin Hazırlanması

Bu konudaki REFERANSLARIMIZ için tıklayınız.

 

TASARIM MÜHENDİSLİĞİ VE ÜRETİM DANIŞMANLIĞI

Danışmanlık Hizmetleri

İşleme ve Bitirme Hatları

·       Özel Amaçlı Makine ve Sistem Tasarımı

·       Makine Ekipman Modernizasyon ve Yenileme

·       Devreye Alma

·       Dilme Hatları

·       Boy Kesme Hatları

·       Rulo Şekillendirme Hatları

·       Özel Amaçlı İşleme Hatları

Demir Çelik Tesisleri Makine ve Ekipmanları

·       Swing Frame Öğütücü

·       Kütük Öğütücü

·       Bar Düzleştirme Makinesi

·       Çubuk Soyma Makinesi

·       Bi-Metal Şerit Testere

 

Malzeme Zenginleştirme Hatları

·       Kırma

·       Eleme

Kok Fırını Ekipmanları

·       Söndürme Arabası

·       Şarj Arabası

·       İtme Arabası

 

YURT İÇİ - YURT DIŞI PAZAR ARAŞTIRMASI ve SEKTÖR ANALİZLERİ

Mevcut bir işletmenin ürettiği ürünler ile yeni kurulması planlanan bir işletmenin üretmesi planlanan ürünlerle ilgili olarak yurt içi ve yurt dışı Mevcut ve/veya Hedef Sektörlerdeki son gelişmeleri takip etmek, yurt içinde ve yurt dışında potansiyel müşteriler hakkında bilgi almak, sektördeki eğilimleri, yatırımlar, devlet teşvikleri, ilgili kanunlardaki son durum vb. konularla ilgili olarak Sektör Analizleri ve Pazar Araştırmaları gerçekleştirmek için Müşterilerimiz için detaylı Pazar Araştırması yapıyoruz. Böylece şirketlerin satış ve pazarlama faaliyetlerinin gözden geçirilerek revize edilmesi konusunda firmalara destek için hazırlanır.

 

Detaylı olarak yapılacak olan çalışmalarımızdan sonra hazırlayacağımız Rapor'da sunulacak olan başlıkların Genel Özeti şöyle olacaktır:

 

 

 

1.     Ürün gruplarınızdan, şu anda Türkiye'den ve/veya diğer ülkelerden ithal eden, Potansiyel müşteriniz konumundaki yabancı firmaların/ithalatçıların/distribütörlerin detaylı listesi

·       Çeşitli araştırma tekniklerimiz ve yerli/yabancı kaynaklarımız yoluyla sadece güvenilir olan firmalar tespit edilecektir.

·       Bu firmaların web siteleri, açık adresleri, iletişim bilgileri liste halinde verilecektir.

2.     İhraç etmek istediğiniz ürünlerle ilgili Dünya ve Türkiye Ticaret Analizlerinin yapılması

·       Hedeflediğiniz Yabancı Pazarlara ek olarak, değişik tekniklere göre yapacağımız analizler neticesinde,  Türk İhracatçılar için mutlaka girilmesi gerekli diğer pazarların/ülkelerin tespiti yapılacaktır.

·       Bu tespitler rakamlarla desteklenecektir.

3.     İhracatla ilgili Devlet Yardımları, Teşvikler, Hibeler, vb.

4.     İlgili Yurt Dışı Fuarlar

5.     Konular bu başlıklarla sınırlı olmayıp, Müşterilerimizin istediği doğrultusunda yeni başlıklar da eklenmektedir.

 

EK HİZMETLERİMİZ:

Çalışmamız sonunda hazırlayacağımız Rapor'un tarafınızca incelenmesinden sonra ikinci aşamada, talebiniz olduğu takdirde aşağıdaki konularda da Şirketinizin ihracat faaliyetlerine yardımcı olabiliriz:

·       Firmanız adına Yabancı müşterilerle iletişime geçilmesi ve ürünlerinizin pazarlanması

·       Anlaşmaların ve yazışmaların düzenlenmesi

·       Teklif aşamasından, malın fabrikanızdan çıkarılmasına, ithalatçının malı gümrükten çekmesine kadar olan bütün ihracat operasyonunu teslime kadar olan süreçlerin takibi ve koordinasyonu, vb. hizmetler

 

 

1.     Pazar hakkında genel bilgi

2.     Türkiye'de mevcut durum

·       Üretim

·       İthalat/İhracat

·       Tüketim

·       Müşteriler

·       Pazardaki mevcut fiyat yapısı ve muhtemel gelişmeler

·       Vb.

3.     İlgili Destekler, Teşvikler, Hibeler, Yasal Düzenlemeler

4.     İlgili Yurt İçi Fuarlar

5.     İlgili sektördeki gelişmeler ve uzun vadeli beklentiler

6.     Konular bu başlıklarla sınırlı olmayıp, Müşterilerimizin istediği doğrultusunda yeni başlıklar da eklenmektedir.

 

Bu konudaki REFERANSLARIMIZ için tıklayınız.

 

6.     Pazar hakkında genel bilgi

7.     Türkiye'de mevcut durum

·       Üretim

·       İthalat/İhracat

·       Tüketim

·       Müşteriler

·       Pazardaki mevcut fiyat yapısı ve muhtemel gelişmeler

·       Vb.

8.     İlgili Destekler, Teşvikler, Hibeler, Yasal Düzenlemeler

9.     İlgili Yurt İçi Fuarlar

10.  İlgili sektördeki gelişmeler ve uzun vadeli beklentiler

7.     Konular bu başlıklarla sınırlı olmayıp, Müşterilerimizin istediği doğrultusunda yeni başlıklar da eklenmektedir.

 

Bu konudaki REFERANSLARIMIZ için tıklayınız.

 

KALKINMA AJANSLARI HİBE PROGRAMLARI BAŞVURU PROJESİ HAZIRLAMA VE UYGULAMA

Kalkınma Ajansları Hibe Programlarına Başvuru projelerinin hazırlanması ve Hibe Sonrası projenin uygulanma sürecinde Danışmanlık. Detaylar için bizimle irtibata geçin.

 

Bu konudaki REFERANSLARIMIZ için tıklayınız.